Manifest

HORITZÓ I OBJECTIUS

Avui dia molts professionals de l’ensenyament treballen a la recerca dels millors mètodes educatius. L’objectiu és que els nostres alumnes esdevinguin el més autònoms, crítics i competents possibles. A tal efecte, i amb l’horitzó de millorar especialment l’ensenyament a Secundària, el FÒRUM PER AL PROGRÈS DE L’ENSENYAMENT pretén encendre un debat innovador, crític i creatiu al respecte. De manera transversal, i creuant l’opinió de molts i diversos experts, aquesta entitat pretén que totes les opcions educatives es contrastin per tal de decidir les millors. El nostre país cal que assoleixi el sistema educatiu més eficaç possible tot fugint d’experiments sense garanties d’èxit. Per tant caldrà debatre com formar ciutadans cultes i solidaris; com aconseguir persones cíviques, competents i crítiques; com impulsar bons professionals amb un màxim d’habilitats; com transmetre eficaçment coneixements humanístics, científics i ètics; com respectar, valorar i dignificar la professió docent; com expandir el sistema educatiu a través del sistema escolar, familiar i administratiu; com difondre correctament aquells mètodes educatius que han estat contrastats i demostrats sota proves empíriques; com formar mestres i professors doctes en la seva especialitat, en la didàctica de la mateixa i en l’empatia amb els seus alumnes; com educar i ensenyar els nostres estudiants amb resultats òptims; com millorar de base el nivell de lectura mecànica, comprensió lectora i redacció dels nostres escolars; i com detectar i corregir de ben joves aquells alumnes amb deficiències que condicionen el seu rendiment. Aquests, i altres, esdevindran els múltiples temes de debat per tal de millorar el nostre sistema educatiu sota els següents objectius:

  1. La defensa d’un model d’ensenyament de qualitat basat en la transmissió de coneixements, especialment en l’etapa secundària.
  2. La defensa de la dignitat i professionalitat dels professors basades en la seva consideració d’especialistes en una matèria.
  3. Promoure la relació entre els centres d’ensenyament secundari i la societat.
  4. Promoure el diàleg, la reflexió i el debat sobre l’educació i l’ensenyament.
  5. Promoure la formació permanent, l’intercanvi d’experiències i la relació professional entre els docents i entre aquests i les institucions educatives.
  6. Promoure publicacions, jornades i recerca sobre educació.
  7. La participació en projectes educatius europeus i internacionals.